พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 08:26 น.

 

 
59_004

ผู้แต่ง 

ชื่อเรื่อง


ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:


:

:

:

:

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ประชุมนิพนธ์เบ็ดเตล็ด (บางเรื่อง) ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2509

 
59_002

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่องครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 


:

:

:

:

กรมศิลปากร

ทองคำที่ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์

นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2538

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2547

 
59_001

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง


ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:


:

:

:

:

นพวัฒน์ สมพื้น

การบูรณะปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

สิ้นสุดครึ่งแรกตามแผนงาน

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2537

 
58_016

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

การบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ 

กรมศิลปากร

ม.ป.ป.

 
58_013

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

จินดามณี

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2503

 
58_011

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ตำนานเรื่องสามก๊ก

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2507

 
58_004

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เล่าเรื่องไปสุมาตรา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2507

 
    58_010   

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

   

:

:

:

:

:

 : 

  

สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2508  

 

 

 


 

58_005

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

คำกลอนสุภาษิตและทุกกฏะสอนบุตร

พิมพ์ครั้งที่ 1 

พระนคร

กรมศิลปากร

2480


58_012

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

 : 

เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

กากีกลอนสุภาพและสมบัติอมรินทร์คำกลอน

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2504


58_009

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

ตรี อมาตยกุล

นำเที่ยวเมืองสุโขทัย

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2508


58_008

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

ตรี อมาตยกุล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2509


58_007

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

กรมศิลปากร

สมบัติศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล

พิมพ์ครั้งที่ 2

พระนคร

กรมศิลปากร

2509


58_006

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

อนุสสรเมืองสงขลา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2484


58_003

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

โคลงเรือลอยพระประทีป

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2466


58_002

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยาอนุมานราชธน

เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2493


58_001

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

ตำรายาของพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

พิมพ์ครั้งที่ 5

พระนคร

กรมศิลปากร

2482


    e_028

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

  

 :

 :

 :

 :

 :

 : 

  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อธิบายเรื่องธงไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ประเสริฐสมุด

2476

   

 


 

e_027

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 :

 :

 :

 :

 :

 :

กรมศิลปากร

เรื่องเลิกทาสในรัชกาลที่ 5

พิมพ์ครั้งที่ 2

พระนคร

กรมศิลปากร

2499


e_026

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 :

 :

 :

 :

 :

 :

กรมศิลปากร

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ฉบับกรมศิลปากร

พิมพ์ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2518


e_018

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 : 

 :

 :

 :

 :

 :

พระยาอนุมานราชธน

รวมเรื่องสั้นของเสฐียรโกเศศ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2500


e_011

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 :

 :

 :

 :

 :

 :

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ภาค 2

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2505


e_025

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 :

 :

 :

 :

 :

 :

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

ตำนานและคำไหว้พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1

นครศรีธรรมราช

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

2554


e_010

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1 

พระนคร

กรมศิลปากร

2505


e_003

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวา ในรัชกาลที่ 5 ครั้งที่ 1 และ 2

พิมพ์ครั้งที่ 3

พระนคร

กรมศิลปากร

2514


e_002

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเส็ดจประพาส

มณฑลราชบุรี ในปีระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2499


e_008

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

กรมศิลปากร

เรื่องมหาดเล็ก

พิมพ์ครั้งที่ 3

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2517


    e_001

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 : 

:

 

:

:

:

:

-

เรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เสด็จประพาส

เมื่อ พ.ศ. 2464

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2497

         

 


 

e_016

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยาอนุมานราชธน

ตำนานศุลกากร

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2494

 

e_014

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2496

 

e_017

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ตำนานเรือรบไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2496

 

e_007

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยาวิเชียรคิรี (ชม ณ สงขลา), หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์)

พงศาวดารเมืองสงขลาและเมืองพัทลุง

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2498


 

e_012

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

ประวัติพุทธศาสนา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2492


 

e_013

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

-

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 21 จดหมายเหตุเรื่องเจรจาความเมืองระหว่าง

ไทยกับพม่า

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2505


 

e_006

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ชุมนุมพระนิพนธ์และนิทานโบราณคดี (บางเรื่อง) และประเพณีทำบุญ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2504


 

e_005

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

 : 

:

:

:

:

:

  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น

พิมพ์ครั้งที่ 4

พระนคร

กรมศิลปากร

2508 


e_019

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โคลงสุภาษิตพระร่วง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และสุภาษิตพระร่วง

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2508


e_020

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

  

:

:

:

:

:

:

-

ตำราฟ้อนรำ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2510

                                        


 

e_009

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2503


e_015

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

ธนิต อยู่โพธิ์

อตีตังสญาณ หรือเครื่องวิทยากรกำหนดรู้เรื่องในอดีต

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2511


e_004

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

 

สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค 7

พิมพ์ครั้งที่ 4

พระนคร

กรมศิลปากร

2511 e_021

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

คำไหว้พระธาตุนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1 

นครศรีธรรมราช

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

2555


    57_022    

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

    

 : 

:

:

:

:

:

 
  

มนตรี ตราโมท

เครื่องสายไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

กรมศิลปากร

2503

    

57_023ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยามหานุภาพ

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2324

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2461


57_024

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดง

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

ม.ป.พ.

2464ra_4

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121

พิมพ์ครั้งที่ 3

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2525


ra_2

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เรื่องก่อนประวัติศาสตร์

พิมพ์ครั้งที่ 2

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2481


58

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 58 เรื่อง โกศาปานไปฝรั่งเศส ภาคที่ 2

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ลหุโทษ

2475


 


 

   

jodmayhetprarat

   

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์   

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

  

:

:

 

:

:

:

:

  

-

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พ.ศ. 2411 (ปลายรัชกาลที่ 4 -

ต้นรัชกาลที่ 5)

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์พระจันทร์

2508

     

praborom

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท ในรัชกาลที่ 5

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

รงพิมพ์รุ่งเรืองรรม

2503moolabot

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย  อาจารยางกูร)

มูลบทบรรพกิจ

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

บริษัท การพิมพ์อโยธยา จำกัด

2489teeraluknai

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

กรมชลประทาน

ที่ระลึกในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

จังหวัดนครศรีธรรมราชวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2509

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

แผนกแผนภาพและการพิมพ์ กองวิชาการ กรมชลประทาน

2509

 


niyai

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

เขียน  พยัฆมาศ

นิยายพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 2

นครศรีธรรมราช

โรงพิมพ์กระจ่างภาษิต

2504

 

tumnan

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2504


 pleng

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

หลวงวิจิตรวาทการ

เพลงดนตรีประวัติศาสตร์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์

2481


klong

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

โคลงกวีโบราณ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2467


jodmayhetsadejprapas

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

-

จดหมายเหตุระยะทางเสด็จประพาสในรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมือง

ในแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 117-118-119

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2468poom

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

: 

:

:

:

:

-

ภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์

2482


 


 

    pra                

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์  

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

        
    

:

:

:

:

:

 
  

หลวงวิจิตรวาทการ

ตำนานพระพุทธสิหิงค์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์วัฒนาพานิช

2502                                                                                                

     

prac

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

สุนทรภู่

ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2471


jodr

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

-

จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือและเสด็จพระราช

ดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์พระจันทร์

2476


raj

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

เซเดส์, จอรจส์

ราชอาณาจักร์ทะเลใต้

พิมพ์ครั้งที่ 1

ม.ป.ท.

ม.ป.พ.

2493


tumn

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตำหนักแพ

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์พาณิชกิจ

2490


19

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 


ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

 

:

:

:

:

-

ประชุมพงศาวดารภาคที่ 19 จดหมายเหตุหอสาตราคม จดหมายเหตุ

เรื่องสุริยุปราคา ปีมะโรง พ.ศ. 2411 และพระราชนิพนธ์ในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ครั้งที่ 3

กรุงเทพฯ

ม.ป.พ.

2505


52

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์


:

:

 

:

:

:

:

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

2497sung

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยาอนุมานราชธน

เรื่องสังเค็ด

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ทองกมล

2504


mae

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วีรยสิริ)

ว่าด้วยแม่น้ำที่มีในประเทศสยาม

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2471

 


84

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:ชุม ไชยคีรี, ขุนพันธรักษ์ราชเดช

ประวัติพระผงบารมีพระบรมธาตุ 84,000 องค์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ศิริสวัสดิ์

2497


 


 

    dok    

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์  

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

  

 :

:

:

:

:

:

  

-

บทดอกสร้อยสวรรค์ ครั้งกรุงเก่า                                                         

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2463

     

107

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส

แหลมมลายู คราว ร.ศ. 107 และ ร.ศ. 108

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟิคอาร์ต

2518


sombut

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ (ภาค 1) และพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

2503


katin

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

หลวงวิจิตรวาทการ

ตำนานกฐิน

พิมพ์ครั้งที่ 1

กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร

2497tum

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์มหามกฏราชวิทยาลัย

2501


khuen

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

ประวัติเมืองนครเขื่อนขันธ์ และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

2504


lum

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

ลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์

พิมพ์ครั้งที่ 2

พระนคร

เจริญรัตน์การพิมพ์

2513


prarach

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

-

พระราชวังหลัง

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์ยิ้มศรี

2484


niras

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

:

:

:

:

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

นิราศพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2469


kod

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

 

ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

ปีที่พิมพ์

:

:

 

:

:

:

:

-

กฎหมายรัชกาลที่ 1 ฉบับตรา 3 ดวง ลักษณะอาชญาหลวงแลลักษณะ

อาชญาราษฎร์

พิมพ์ครั้งที่ 1

พระนคร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

2474

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 07:36 น.