eco farming logo

แนะนำหนังสือใหม่

Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free

Special Collection

ebook
rare
fb
lc
go
Home ภาพกิจกรรม
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (18)
งานอนุรักษ์เอกสารโบราณและทำทะเบียน วัดป่าเรียน ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (วันที่ 6-7 กันยายน 2561)งานอนุรักษ์เอกสารโบราณและทำทะเบียน วัดป่าเรียน ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (วันที่ 6-7 กันยายน 2561) (19)
กิจกรรม กิจกรรม "ส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่าน ด้วยงานศิลป์" ตามโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ประจำปี 2561 (50)
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชร่วมจัดนิทรรศการ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช" ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (10)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (14)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (5)
นายเมธาดล วิจักขณะ รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561นายเมธาดล วิจักขณะ รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (15)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (15)
โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2561โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2561 (90)
โครงการสายสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561โครงการสายสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (39)
กิจกรรม กิจกรรม "อ่านสร้างสรรค์ ประชันกลอน" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (45)
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม รุ่นที่ 1" แก่บุคลากรภายนอก (11)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังตลับ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังตลับ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช (30)
กิจกรรม กิจกรรม "โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" (25)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  (12)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี และโรงเรียนวัดหลวงครู อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี และโรงเรียนวัดหลวงครู อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช (25)
กิจกรรม กิจกรรม "ศิลปะการแปลวรรณกรรมสำหรับเยาวชน" ตามโครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2560 (12)
กิจกรรม กิจกรรม "ผู้เฒ่าเล่าให้ฟัง" ตามโครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2560 (15)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 (6)
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปินเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชโรงเรียนมัธยมวีรศิลปินเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (20)
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (40)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ชุมชนบ้านเตาหม้อและชุมชนหลังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ชุมชนบ้านเตาหม้อและชุมชนหลังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช (20)
โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปี 2560 อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปี 2560 อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (15)
โครงการเครือข่ายการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2560โครงการเครือข่ายการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2560 (60)
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 22 กุมภาพันธ์ 2560โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 22 กุมภาพันธ์ 2560 (25)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ชุมชนบ้านชายทะเล ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ชุมชนบ้านชายทะเล ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (35)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาส ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาส ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (14)
โรงเรียนบ้านควนมิตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 10 กุมภาพันธ์ 2560โรงเรียนบ้านควนมิตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 10 กุมภาพันธ์ 2560 (15)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (35)
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (58)
กิจกรรม กิจกรรม "หนังสือมือสอง เพื่อน้องในชุมชน" ในโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (15)
ทำบุญครบ 82 ปี หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชทำบุญครบ 82 ปี หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (5)
อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPHอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH (7)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกดอกมะลิ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกดอกมะลิ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 (10)
กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กฤดูร้อน กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กฤดูร้อน "Summer Arts Camp" ครั้งที่ 3 (15)
กิจกรรม กิจกรรม "ค่ายเยาวชนนักเขียน" ในโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2559 (25)
กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กฤดูร้อน กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กฤดูร้อน "Summer Arts Camp" ครั้งที่ 2 (15)
โครงการสายสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559โครงการสายสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (50)
กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กฤดูร้อน กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กฤดูร้อน "Summer Arts Camp" ครั้งที่ 1 (25)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ อบต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ อบต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (15)
นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดี กรมศิลปากร ให้นโยบายการปฏิบัติงานของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2559นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดี กรมศิลปากร ให้นโยบายการปฏิบัติงานของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2559 (8)
โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2559 อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2559 อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (20)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนวัดวังหงส์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนวัดวังหงส์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (15)
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ วัดป่ายางประดู่หอม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราชโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ วัดป่ายางประดู่หอม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช (15)
โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2559 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2559 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (15)
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (35)
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (15)
 
Powered by Phoca Gallery

mythaiguide.ru

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Grounded WordPress Template  Valid XHTML and CSS.